4 Điều kiện để mua Chung Cư Evergreen Bắc Giang

Điều kiện mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang là gì? 

Evergreen Bắc Giang (Golden Park bắc Giang) là nhà ở xã hội được nhà nước ưu đãi về đất và thuế đối với các chủ đầu tư, Chính vì vậy giá bán sẽ được kiểm soát khi bán ra ngoài thị trường cũng như về các điều kiện chuyển nhượng cũng bị kiểm soát chặt chẽ nhắm hướng đến những công nhân đang làm việc, lao động trên địa bàn có điều kiện sở hữu nhà ở, Hay những gia đình hộ nghè, cận nghè hhay các gia đình chính sách, cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn.

4 Điều kiện mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang
4 Điều kiện mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang

Tuy nhiên nhiều người chưa nắm rõ mình có nằm trong đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang (Golden Park bắc Giang) hay không? Hay cụ thể là Điều kiện mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang là gì? Điều kiện như thế nào để mua chung cư Evergreen Bắc Giang? Và Cần hướng dẫn làm hồ sơ mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang(Golden Park bắc Giang) thì liên hệ với ai? Sau đây chúng tôi xin nêu 4 điều kiện để bạn có thể đối chiếu xem có đủ điều kiện hay không? Và tương ứng mỗi trường hợp thì cần dùng mẫu giấy tờ nào.

4 Điều kiện để mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang.

Theo Luật nhà ở 2014 và cac thông tư nghị định hướng dẫn thì người mua nhà ở xã hội phải thuộc 1 trong 10 đối tượng theo quy định. Chú ý bạn phải đối chiếu mình thuộc đối tượng nào thì tương ứng với mẫu văn bản đó, tránh nhầm lẫn làm sai lệch hồ sơ dẫn tới hồ sơ bị loại hoạc trả về.

I. Điều kiện về đối tượng: có 10 đối tượng được mua.

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (Biểu mẫu 02).
 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (Biểu mẫu 03);
 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp( Biểu mẫu 03);
 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân( Biểu mẫu 03);
 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức( Biểu mẫu 03);
 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ(Biểu mẫu 04) ;
 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập(Biểu mẫu 08chú ý chỉ được thuê);
 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.(Biểu mẫu 05)

II. Điều kiện cư trú: 

Nhằm xác định người muốn mua nhà có sinh sống hay làm việc thường xuyên trên địa bàn hay không thì nhà nước ra quy định cụ thể như sau:

 1. Có hộ khẩu trên địa bàn có triển khải nhà ở xã hội.
 2. Hoặc có tạm trú dài hạn(KT3) trên 1 năm và có tham gia BHXH trên địa bàn từ 1 năm trở lên tính tới ngày nộp hồ sơ.

Chú ý: Những trường hợp chưa đủ 1 năm vẫn có thể mua được đối với dự án Evergren Bắc Giang vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết. Người lao động phải nộp giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm để xác nhận thời gian lao động trên địa bán là bao nhiêu. Hoặc có thể ra cơ quan bảo hiểm xã hội tại huyện Việt Yên để xin trích lục quá trình tham gia BHXH. Nếu có sẵn sổ bảo hiểm photo.

III. Điều kiện nhà ở.

Nhà ở xã hội hướng tới đối tượng chưa có nhà hoặc diện tích chật hẹp vì vậy lhi mua nhà ở xã hội người lao động cần đáp ứng quy định về nhà ở cụ thể là:

 1. Chưa có nhà ở đứng tên mình (căn cứ trên giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)( Biểu mẫu 03).
 2. Đã có nhà ở nhưng hư hỏng, chật hẹp, diện tích sử dụng dưới 10m2/người (Biểu mẫu 03).

IV. Điều kiện thu nhập.

Hướng tới phát triển nhà ở dành cho những người có thu nhập thấp đang sinh sống, làm việc trên địa bàn có thể sở hữu được nhà ở. Dành cho công nhân viên chức, hộ nghèo. Theo điều 51 của Luật nhà ở 2014 quy định về điều kiện về thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội cụ thể là:

 1. Người có Thu nhập dưới mức chịu thuế TNCN( hiện tại dưới 11 triệu/tháng).(Biểu mẫu 07).
 2. Thu nhập cao nhưng được giảm trừ gia cảnh về mức không phải đóng thuế ( Biểu mẫu 07) được gọi là Không chịu thuế thu nhập cá nhân thường xuyên*( cần cọc thêm nội dung bên dưới để hiểu rõ hơn vì đây là đối tượng phổ biến).
 3. Thu nhập không thể xác định hay lao động tự do.( Biểu mẫu 06).

Tất cả các khách hàng muốn mua căn hộ thuộc gói nhà ở xã hội tại Căn hộ Evergreen Bắc Giang phải đáp ựng 4 điều kiện như trên mới được tham gia và khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ đúng đối tượng nêu trên theo các biểu mẫu hồ sơ đính kèm. kết hợp với đơn đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội kèm theo.

KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THƯỜNG XUYÊN LÀ GÌ?

Để hiểu rõ hơn về cụm từ Không chịu thuế thu nhập cá nhân thường xuyên là gì? Chúng tôi xin chia sẻ dựa theo Luật thuế TNCN 2014 và các thông tư sửa đổi, Các nội dung được một số độc giả gửi câu hỏi tới Văn phòng chính phủ và câu trả lời được sưu tầm từ các tài liệu chính thống từ các báo vanphongchinhphu.vn nên độ xác thực cao. Đây là điều kiện quan trọng nhằm xác định bạn có thuộc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội hay không.

Nếu xét về điều kiện thu nhập thấp hay gọi cách khác là đối tượng không chịu thuế TNCN sẽ được xét tới các yếu tố giảm trừ: như tiền đóng BHXH, BHYT, Giảm trừ cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc.

Trường hợp 1: Thu nhập cao hơn 11 triệu, có người phụ thuộc

Ví dụ về thu nhập: Vậy nếu thu nhập 12 triệu và có 1 người con phụ thuộc( dưới tuổi lao động hoặc đang đi học) thì có được mua nhà ở xã hội hay không? Như vậy theo cách tính này thì cụ thể như sau.

Thu nhập giảm trừ sau khi khấu trừ: 12 triệu – 11 triệu( khấu trừ bản thân)- 4,4 triệu( khấu trừ 1 người phụ thuộc)= <0. vì vậy đối tượng này vẫn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Neus sau khi khấu trừ ra số >0 thì không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang đâu nhé.

Trường hợp 2: Thu nhập dưới 11 triệu, nhưng có 1,2 tháng trong 1 năm có đóng thuế TNCN.

Đây là một trong những trường hợp khá phổ biến bạn sẽ hiểu Không chịu thuế thu nhập cá nhân thường xuyên là như thế nào.

Đầu tiên bạn cần hiểu Thu nhập chịu thuế không thường xuyên là gì: Các khoản thu nhập bất thường như trúng xổ số, hay trúng thưởng,.. được gọi là các khoản thu nhập không thường xuyên chính vì vậy những khoản thu nhập này đều bị đánh thuế thu nhập mặc định là 10%, Và các khoản thuế thu nhập này được gọi là Thuế thu nhập cá nhân không thường Xuyên.

Thu nhập thường xuyên là gì ?:

Các khoản thu nhập thường xuyên ví dụ như thu nhập tiền lương, tiền thưởng, tăng ca, được gắn với công ty chi trả hàng tháng có tính thường xuyên hàng tháng thì được gọi là Thu nhập thường xuyên. Các khoản thu nhập này nếu cao hơn mức quy định( sau khi giảm trừ) của nhà nước sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân( tính theo bậc) và khoản thuế này gọi là thuế thu nhập cá nhân thường xuyên. Nhưng nếu trong 12 tháng đa số là dưới 11 triệu, chỉ có mấy tháng, thường là các tháng dịp tết hay bị dồn thu nhập như thế các tháng đó hay bị tính thuế TNCN thì có gọi là đối tượng không chịu thuế thu nhập các nhân thường xuyên không?

Cách xác định có thuộc trường hợp không đóng thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên không.

Vậy làm thế xác định Cá nhân đó có thuộc đối tượng Không chịu thuế thu nhập cá nhân thường xuyên hay không? Hiện tại được xác định cụ thể dựa vào tổng thu nhập trong 12 tháng gọi là tổng thu nhập trong năm sau khi trừ đi các khoản khấu trừ.

Ví dụ tổng thu nhập trong năm của của bạn là 145 triệu và có 1 người phụ thuộc.

bạn được khấu trừ bản thân là 132 triệu và 52,8 triệu( cho người phụ thuộc)

Như vậy: 145 triệu – 132 triệu – 52,8 triệu= -39,8 triệu <0. Như vậy trong trường hợp này bạn vẫn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội và thuộc trường hợp Không chịu thuế thu nhập cá nhân thường xuyên.

Để Hiểu rõ hơn về Điều kiện mua nhà ở xã hội vui lòng liên hệ Hotline hoặc Đăng ký tại đây để chúng tôi sẽ liên hệ lại tư vấn miễn phí về thủ tục Mua chung cư Evergreen Bắc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *